Nebiblijske

Žabac

Pomognite žabcu da uhvati što više kukaca. Žabac se kreće pomjeranjem strelica na tipkovnici.

More

Flappy

Letite sa pelikanom Flappyem. Sa pritisnutom lijevom tipkom miša Flappy leti gore, a ako pustite tipku, onda se spušta dolje. Potrudite se da raspuknete što više balona, ali pazite da se ne sudarite sa plavim...

More