Fruity Bubble

Fruity Bubble
Ovo je klon poznate igrice Bobble Bubble. Sa plodovima gađaš iste takve plodove na drvetu. Kada imaš više od tri ista ploda jednog pored drugog, plodovi padaju dolje. Cilj je srušiti sve plodove.

About Author