Kao što munja

Kao što munja bljesne sjajna
I obaja svaki kut,
Tako Isus naš će doći
Sav u slavi drugi put.

Pratiće ga četa silna
Svih anđela slavopoj
Sa silom i slavom vječnom
Eno, ide Isus moj.

Kad Isusa vide slavnog
U strahu će bježati zli
A djeca će mnoga tada
Od radosti klicati.

About Author